Vraag naar meer groei en spek in vleesvarken blijft.

Vraag naar meer groei en spek in vleesvarken blijft.
We zien een groeiende vraag naar vleesvarkens met meer groei en spek. Deze ontwikkeling is al ca. 2 jaar gaande en zal de komende jaren nog meer voet aan de grond krijgen. Bij Preferent KI is dit ook duidelijk zichtbaar in de vorm van meer vraag naar eindberen met meer groei en spek.  Met een 4-tal beren in haar assortiment is Preferent KI zeer goed uitgerust om aan de vraag naar meer groei en spek te voldoen. Welke eindbeer dan uiteindelijk het beste past, hangt van meerdere zaken af, die per bedrijf nogal kunnen verschillen. Een zeer belangrijke factor bij de keuze van een eindbeer is de zeug. Samen bepalen ze eigenschappen van het vleesvarken. Gezien we de laatste tijd de opkomst zien van een zeug met extreem weinig spek, moeten we hier met de vraag naar meer spek terdege rekening houden. De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij de keuze van de eindbeer:

  1. De afzetmarkt van de biggen/vleesvarkens
  2. De aanwezige zeug (wat wordt er nu gedekt)
  3. Worden er beren/gelten of borgen/gelten gehouden.
  4. Met welk voersysteem werkt de vleesvarkens houder
  5. Wat zijn de omstandigheden op het bedrijf
  6. Welk kengetal heeft de meeste aandacht (bijvoorbeeld meer groei)

Het kan zijn dat eindberen met een duidelijk hogere groei en/of spekdikte ook anders gevoerd dienen te worden. Stem dat altijd goed af met de betreffende fokkerij organisatie.