Preferent KI gaat productie moderniseren

Preferent KI gaat productie moderniseren

Preferent KI gaat haar productie moderniseren. Concreet houdt dit in dat de productie van sperma gaat verschuiven van de nacht naar overdag. Omdat de productie later op de dag plaats gaat vinden, zal ook het bestellen en leveren van sperma op andere tijdstippen gaan plaats vinden.  

Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan het verlengen van de houdbaarheid van het sperma, zodat er lang genoeg met het sperma gewerkt kan worden op het varkensbedrijf. Het is een uitgangspunt dat de verandering voor de varkenshouder werkbaar moet blijven. De komende maanden vindt er overleg plaats met klanten en andere belanghebbende om een goed beeld te krijgen van de effecten van de modernisering. 

We vinden het belangrijk hier vooraf melding van te maken, vandaar deze vooraankondiging. Zodra duidelijk wordt hoe de modernisering er precies uit gaat zien en vanaf wanneer dit gaat starten, worden alle klanten en andere belanghebbende hierover tijdig geïnformeerd.